كيهان: دردسر جديد تل آويو

«دردسر جديد تل آويو» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛سخنان اخير آقاي سيدحسن نصرالله درباره نقش رژيم صهيونيستي در ترور رفيق حريري هنوز به پايان نرسيده بود كه واكنش رسانه اي و رسمي تل آويو آغاز شد. پيش از اين صهيونيست ها از كنار متهم شدن به انجام عمليات ترور عليه نخست وزير فقيد لبنان گذشته بودند و به سخنان سيد پاسخ نمي دادند. پاسخ سريع- و قبل از اتمام مصاحبه سيد- نشان داد كه اسناد و دلايل ارائه شده توسط دبيركل حزب الله، معادله تبليغات رواني را به ضرر اسرائيل دگرگون كرده است.

اسنادي كه سيدحسن نصرالله درباره نقش رژيم تل آويو در اين ترور ارائه كرد همه اسنادي نبود كه حزب الله در اختيار داشت بلكه بطور قطع اسناد مهم ديگري هم درخصوص ترور حريري در اختيار دارد كه سيد هم به آن اشاره كرد. اسناد، دلايل و مستندات ارائه شده در مصاحبه روز دوشنبه براي رفع هر نوع ترديد درباره نقش اطلاعاتي و عملياتي رژيم صهيونيستي در اين ترور كفايت مي كند و هيچ نيازي به ارائه اسناد جديد نيست اما سيدحسن نصرالله در چنين مواقعي، اسناد ديگري را نگه مي دارد تا اگر رژيم صهيونيستي قدم در راه انكار حقيقت گذاشت، آنان را نيز - هرچند معونه هايي هم براي حزب الله دارد- بر ملا نمايد و ضربات جديدي به دشمن وارد كند. اسرائيلي ها با روش سيدحسن نصرالله آشنا هستند او در صحنه عمليات نظامي هم بعضي از موقعيت هاي دشمن را به گروگان مي گيرد تا دامنه عمل دشمن را محدود نمايد. سيد با همين تاكتيك - و با گروگان گرفتن تل آويو - در جنگ 33 روزه پايتخت و بخش شمالي لبنان را از دايره عملياتي ارتش اسرائيل دور نگه داشت. بعنوان مثال سيد در افشاگري روز دوشنبه خود دايره رابطان لبناني رژيم صهيونيستي را در حد 15 جاسوس محدود نگه داشت و از نقش احزابي نظير «قوات لبناني سمير جعجع» و «حزب كتائب جميل» سخني به ميان نياورد و نيز از برنامه ريزي اسرائيل براي ترور رهبران مسيحي حرفي نزد.

سخنان سيدحسن نصرالله و ارائه اسناد عجيب كه حيرت فراواني را برانگيخت، نشان از توان بالاي اطلاعاتي و پيچيده بودن حزب الله داشت. حزب الله با رصد دقيق پروازهاي شناسايي اسرائيل و تجزيه و تحليل دقيق اهداف اين پروازها و نيز با شناسايي جاسوسان با سابقه اسرائيل در لبنان و باز كردن زبان هاي بسته اين جاسوسان و از همه مهمتر رسوخ در سيستم اطلاعاتي رژيم صهيونيستي در درون سرزمين هاي اشغالي فلسطين، توانست پيچيده ترين شبكه عملياتي را شناسايي و با آن مقابله نمايد. اظهارات سيدحسن نصرالله نشان داد كه حزب الله نسبت به سرويس هاي امنيتي كشورهاي همجوار از برتري محسوسي برخوردار است به گونه اي كه مي تواند در شرايط پيچيده به كمك آنان بيايد.

زمان انتخاب شده توسط سيد براي افشاي اطلاعات ذي قيمت حزب الله درباره دشمن نيز جالب بود. سيدحسن نصرالله روز سه شنبه هفته قبل نيز سخنراني مهمي داشت و از آن روز وعده داد كه در روز دوشنبه نكات مهمي را از نقش اسرائيل در ترور حريري بيان خواهد كرد. او در روز سه شنبه گفت هر چند افشاي اطلاعات حساس زيان هايي را براي حزب الله به همراه دارد ولي او براي كمك به روشن شدن حقيقت و رفع هرگونه ابهام از اذهان لبناني ها اين زيان را مي پذيرد. واقعيت اين است كه تاكنون كمتر كسي مي دانست كه حزب الله از چه تاكتيك ها و تكنيك هايي براي جمع آوري اطلاعات از دشمن استفاده مي كند، همه كم و بيش مي دانستند كه توانايي اطلاعاتي و بخصوص تجزيه و تحليل اطلاعات حزب الله قابل ملاحظه است. اظهارات روز دوشنبه سيد نشان داد كه توانايي اطلاعاتي حزب الله از آنچه تصور مي كرده اند بسيار فراتر مي باشد.

اظهارات سيدحسن نصرالله فضاي داخلي لبنان را كاملاً دگرگون كرد و ابر اتهام را از درون جامعه لبنان به درون رژيم صهيونيستي منتقل نمود، اين در حالي است كه صهيونيست ها ، غربي ها و نيروهاي وابسته به حريري، جعجع و جميل طي 5 سال گذشته تلاش زيادي كردند تا در اذهان مردم لبنان، حزب الله حداقل بعنوان يكي از شركاي قطعي در قتل حريري مطرح باشد و اين اواخر تبليغات سياسي، حزب الله را از حالت شريك به حالت عامل اصلي ترور حريري جلوه گر كرده بود. سخنان نصرالله كاملاً اين فضا را دگرگون كرد تا جايي كه وليد جنبلاط رهبرحزب دروزي ها با صراحت اعلام كرد كه اسناد نصرالله بايد محور صدور حكم در دادگاه بين المللي رسيدگي به ترور حريري باشد. سكوت جريان المستقبل بعد از سخنان نصرالله هم نشان داد كه سخنان سيد فضاي لبنان را دگرگون كرده است.

ترور رفيق حريري در بهمن 84 اتفاق افتاد و قرار بود جنگ اسرائيل عليه حزب الله در اواخر شهريور ماه 85 به راه بيفتد كه با ابتكار عمل حزب الله اين جنگ در روز 21 تير 85 شروع شد. بناي جبهه غربي- صهيونيستي اين بود كه با لكه دار كردن چهره حزب الله و تضعيف شديد موقعيت داخلي آن، راه را براي حذف نهايي آن از طريق عمليات نظامي اسرائيل هموار كنند و لذا مي توان گفت ترور حريري مقدمه جنگ افروزي اسرائيل عليه لبنان بود. در آن مقطع ديداري ميان سيدحسن نصرالله و سعدالدين حريري واقع مي شود. سعد به سيد مي گويد اسنادي وجود دارد كه از دست داشتن عناصري از حزب الله در ترور پدرم خبر مي دهد من از رابطه شما با پدرم خبر دارم و مي دانم كه شما هيچ نقش و خبري از ماجرا نداشته ايد و لذا ما اين افراد را متمرد دانسته و خود از پاكدستي حزب الله و شخص شما در اين ماجرا دفاع مي كنيم. در آن مقطع سيد بوي توطئه را مي شنود و به حريري مي گويد ما در حزب الله نيروي متمرد نداريم و هيچ كس بدون اجازه دبيركل هيچ كاري نمي كند از اين رو من اجازه نمي دهم كه توطئه عليه نيروهاي جان بركف مقاومت شكل بگيرد. در آن مقطع تدارك كنندگان دادگاه بين المللي از اتهام صريح به حزب الله خودداري كردند و اعلام كردند كه بررسي هاي اوليه از نقش احتمالي سوريه، گروه هاي سلفي- القاعده و...- مافياي بين المللي و بعضي از عناصر حزب الله خبر مي دهند اما در ادامه به پررنگ كردن نقش سوريه مشغول شدند تا اينكه در اين فضا حزب الله پيش دستي كرد و در يك عمليات محدود نظامي به يك يگان صهيونيستي حمله كرد تعدادي از آنان را كشت و جسد دو نفر از آنان را به درون لبنان منتقل كرد. دادگاه مدتي را به سكوت گذراند ولي بعد از مدتي به طرح نقش سلفي هاي فلسطيني- ساكن اردوگاه نهرالبارد- روي آوردند و بعد از سركوب مبارزان اين اردوگاه بار ديگر دادگاه سكوت كرد و اينك در دوره جديد و بعد از به بن بست رسيدن همه اقدامات عليه حزب الله، دادگاه بين المللي با اشاره آمريكايي ها و كارگرداني صهيونيست ها بازسازي شده و انگشت اشاره را به سمت حزب الله نشانه رفته است.

سيدحسن نصرالله در مصاحبه مطبوعاتي روز دوشنبه نه تنها اين توطئه را خنثي كرد بلكه انگشت را به سمت عامل واقعي ترور حريري نشانه رفت و چيزي اتفاق افتاد كه طراحان دادگاه حريري هيچگاه به آن نيانديشيده بودند. حالا اين رژيم صهيونيستي است كه بايد پاسخ بدهد كه اين اسناد و دلايل چه مي گويند. سخنان نصرالله در اين مصاحبه بلافاصله توسط اسرائيلي ها بررسي شد و حتي اولين واكنش هاي رسمي و رسانه اي اسرائيل زماني پديدار شد كه هنوز نصرالله ميز مصاحبه را ترك نكرده بود!

قبل از سخنان دوشنبه و سه شنبه نصرالله، اتفاق مهمي در بيروت افتاده بود. سفر ملك عبدالله مشكل گروه حريري در تعقيب توطئه عليه مقاومت را برطرف نكرد و برآيند نهايي نشست چند ساعته بيروت افزايش اقتدار حزب الله بود. در جريان آن سفر ملك عبدالله بعد از شنيدن سخنان سيد، سليمان و اسد به حريري گفته بود كه بايد بين رها كردن پرونده اتهام عليه حزب الله و درگيري با حزب الله يكي را برگزيند. در واقع عبدالله هم متقاعد شده بود كه چاره اي جز رها كردن اتهامات اسرائيلي به حزب الله ندارد. مصاحبه دوشنبه دبيركل حزب الله نشان داد كه از نقطه اي كه جريان اسرائيلي پرونده ترور حريري را زمين گذاشته است، حزب الله از همان نقطه برمي دارد و به بازخواني واقعي نقش ها روي مي آورد يعني حالا تازه پرونده ترور حريري گشوده شده و اسرائيل متهم اصلي و مجرم قطعي آن است. همين جاست كه رسانه هاي اسرائيلي در روز سه شنبه متفق القول بودند كه: «دردسر جديدي براي اسرائيل آغاز شده است.»

مردم سالاري:در باب ابلاغ دير هنگام قوانين

«در باب ابلا غ دير هنگام قوانين»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم کورش شرفشاهي است كه در آن مي‌خوانيد؛معروف ترين جمله اي که انسان هاي قانونمند بر زبان مي آورند اين است که «قانون بد، بهتر از بي قانوني است» و اين جمله بي شک براي افرادي که از نبود قانون زيان ديده اند ملموس تر خواهد بود. نکته مهم تر آن است که تهيه طرح يا لا يحه اي براي تبديل شدن به قانون اجرايي، در نتيجه نياز آن جامعه بوده و بايد هر چه سريع تر قانون مصوب به مرحله اجرا در آيد تا صاحبان نفع و زيان آن قانون، تکليفشان را در موضوعي که برايشان چالش شده است بدانند.

در اين راستا بر مبناي تبصره يک ماده يک قانون مدني کشور هر مصوبه اي که به تاييد نهايي مجلس رسيد و به رئيس جمهور ابلا غ شود مي بايست ظرف مدت 5روز به روزنامه رسمي ابلا غ شود و آن روزنامه 72 ساعت فرصت دارد تا ابلا غيه رئيس جمهور  را منتشر کند زيرا از زمان انتشار، هر حقي از هر فردي ضايع شود قابل استيفا خواهد بود. اما همه اين مقدمه چيني ها در اثر اتفاقاتي است که در چند هفته گذشته شاهد بوديم به نوعي که دولت مصوبات خود را به مجلس ارايه نمي داد و هر قانوني که در مجلس نيز تصويب مي شد سليقه اي ابلا غ مي کرد.

در حالي که  در چند خط پايين تر از ماده يک قانون مدني کشور آمده بود که در صورت خودداري رئيس جمهور از ابلا غ قوانين،رئيس مجلس مي تواند  قانون را به روزنامه رسمي ابلا غ کند. اين قانون را علي لا ريجاني جدي گرفت و 6 قانون را که به احمدي نژاد براي اجرا ابلا غ کرده اما مسکوت مانده بود درمقام رئيس مجلس اين بار به روزنامه رسمي ابلا غ کرد. البته قوانين اول و دوم و سوم ابلا غ شد و دولت آن را جدي نمي گرفت اما به محض آنکه تعداد قوانين ابلا غي از سوي رئيس مجلس بالا  گرفت، با ابلا غ دوباره قوانين، دولت به اين امر واکنش نشان داد اما نمايندگان مجلس در اظهارات رسمي و قطعي اعلا م کردند که ابلا غيه رئيس مجلس کافي است و نيازي به ابلا غ احمدي نژاد نبوده است.

اما نکته اي ديگر نيز وجود دارد. آقاي احمدي نژاد اعلا م کرده که اين تاخير در ابلا غ قوانين به دليل مشغله کاري بوده زيرا «رئيس جمهور هزار تا کار دارد». اما اين امر ضعف عملکرد مديران مياني دولت را نشان مي دهد که در همه زمينه هاي مرتبط وغير مرتبط نظر مي دهند به غير از آنکه به رئيس دولت يادآوري کنند که ابلا غ قانون در زمان خود صورت گيرد.

نکته ديگر آن بود که در توجيه اين تاخير ابلا غ قانون، ادعا شده بود که در گذشته ابلا غيه هاي دولت تا يک ماه نيز تا خير داشته و از اين که امروز با تاخير يک هفته اي چنين برخوردي مي شود انتقاد و از آن به عنوان پايين آمدن نقطه تعامل توصيف شده بود که اين نيز جاي نقد دارد که چرا بايد به اسم تعامل، اجراي قانون مدت ها به تاخير بيفتد.

در هر صورت اکنون در نقطه اي قرار گرفته ايم که اجراي قانون بر مسايل ديگر ارجحيت يافته و اتفاقاتي که مي افتد در مسير تحقق اهداف نظام جمهوري اسلا مي در مورد حاکميت قانون است. به هر حال بهتر آن است که قانون در همه جا محترم شمرده شود و با توجيهات مختلف به حاشيه رانده نشود
 
رسالت:فرصت استثنايي

«فرصت استثنايي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامهِ‌ رسالت به قلم سيد مرتضي نبوي است كه در آن مي‌خوانيد؛ماه رمضان، ماه برکت، رحمت و مغفرت الهي است. ماه رمضان بهترين ماه ها و ماهي است که خداي مهربان ما را به ميهماني خود دعوت کرده است. ماه رمضان، ماهي است که قرآن و ديگر کتاب هاي آسماني در آن نازل شده است. ماه رمضان مسير احسان خدا و سير و سلوک به سوي رضوان او است. ماه رمضان ماه روزه داري و تسليم امر خدا شدن است. ماه رمضان ماه پاک شدن از آلودگي ها (طهور)، رهايي از گناهان و شب زنده داري است. «تقوي» بالاترين دستاورد ماه رمضان است. رابطه انسان با خود، با خدا، با ديگر انسان ها، با خلقت و با تقوي تنظيم مي شود. اگر تقوي در ارتباطات انسان حاکم شود، مي توان ادعا کرد، بهشت در روي زمين برپا مي گردد.

 ماه رمضان، ماه برکت، رحمت و مغفرت الهي است. ماه رمضان بهترين ماه ها و ماهي است که خداي مهربان ما را به ميهماني خود دعوت کرده است. ماه رمضان، ماهي است که قرآن و ديگر کتاب هاي آسماني در آن نازل شده است. ماه رمضان مسير احسان خدا و سير و سلوک به سوي رضوان او است. ماه رمضان ماه روزه داري و تسليم امر خدا شدن است. ماه رمضان ماه پاک شدن از آلودگي ها (طهور)، رهايي از گناهان و شب زنده داري است.

«تقوي» بالاترين دستاورد ماه رمضان است. رابطه انسان با خود، با خدا، با ديگر انسان ها، با خلقت و با تقوي تنظيم مي شود. اگر تقوي در ارتباطات انسان حاکم شود، مي توان ادعا کرد، بهشت در روي زمين برپا مي گردد.

آن وقت اثري از عصيان، طغيان، تجاوز، ظلم، قتل، غارت، ناامني و حتي جهل باقي نخواهد ماند. زيرا اگر تقوي حاصل شود، انسان شايسته هدايت وحي و کتاب خدا مي گردد؛ نور وحي الهي تمام زواياي تاريک زندگي او را روشن مي کند؛ فجرطالع مي گردد؛ انسان با فرشته همراز و هم پرواز مي شود؛ بن بست ها گشوده مي شود؛ انسان از جايي که حسابش را نمي کرد، بي حساب روزي هاي مادي و معنوي مي خورد؛ درهاي رحمت الهي از زمين و آسمان به رويش باز مي گردد؛ وقتي خدا را صدا مي زند، پاسخ پروردگارش را دريافت مي کند.

تقوي رمز بندگي خالصانه خدا است. با تقوي عبوديت و عبادات انسان، مقبول درگاه حق مي شود. تقوا انسان را به خدا نزديک و به مقام قرب مي رساند. براي اينکه خليفه خدا روي زمين شوي، تقوا لازم است. پس تقوا کليد همه خوبي ها است و راه استثنايي آن روزه ماه رمضان است. وقتي ماه رمضان به انسان تقوا مي بخشد، تلاوت يک آيه قرآن مثل خواندن تمام قرآن اثر بخش مي شود. وقتي انسان با تقوا مي شود، خواب او عبادت و نفس هاي او تسبيح خداوند مي گردد.

دعاهاي مخصوص ماه رمضان با دعاهاي ماه هاي ديگر تفاوت آشکار دارد، نيايش را به اوج مي رساند. وقتي دهان، چشم، گوش، دست و ساير اعضايت را مي بندي، دهان ها، چشم ها و گوش هاي ديگري باز مي شود، رازهايي مي بيند، مي شنود و روزي هايي مي خورد که قبل ها اثري از آن نبود. ماه رمضان يک فرصت استثنايي براي انسان شدن است.

جمهوري اسلامي:تحليل سياسي هفته

«تحليل سياسي هفته»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ماه مبارك رمضان فرا رسيد و عطر معنوي ضيافت الهي و ماه ميهماني نور، فضاي جانها را معطر كرد؛ ماه عظيمي كه مظهر جوشش چشمه‌هاي خيرات و سفره بي انتهاي رحمت الهي است. اين ماه تحفه‌اي بس گرانقدر از بارگاه كبريايي حضرت حق است كه با حلول شكوهمندش به دلهاي مشتاق مومنان روزه‌دار و شب زنده‌داران پرابتهاج، لحظه وصال و مغفرت را بشارت مي‌دهد.

اين ماه كه امروز در نخستين روز آن قرار داريم، ماه توبه به درگاه رحمت الهي و ماه مبارزه با خواهش‌هاي سركش نفساني است. در اين ماه با ايجاد روحيه اخلاص و تمرين مبارزه با نفس مي‌توان تمامي اعمال و حركات و حتي افكار را به سوي كمال سوق داد و در جهت ارتقاء گام برداشت. در اين ماه به واقع جان مومنان با نسيم روحبخش قرآن به كمال مي‌رسد و راه رسيدن به كرامت انساني به روي انسان گشوده مي‌شود. در ماه رمضان، انسان به ميهماني خدا پذيرفته مي‌شود و نه تنها درهاي رافت و رحمت به سوي او گشوده مي‌شود بلكه اغواهاي شيطاني نيز تعطيل مي‌گردد. پس بيائيد با راز و نياز و آوردن عذر تقصير به درگاه خالق توبه پذير به سوي او بشتابيم و از او عاجرانه درخواست كنيم كه عذرهاي ما را بپذيرد، عيب‌هاي ما را مگيرد و بندگان خطاكار را با عطاياي رحمتش بنوازد.

از سوي ديگر معنويت رمضان، فرصتي مناسب براي تقويت آگاهي‌هاي ديني و معرفتي جامعه و پالايش جانها از جهل‌ها و انحرافات است و دستگاههاي فرهنگي و انديشه ورزان و محافل مذهبي وظيفه دارند با استفاده از فرصت ايجاد شده به تبيين و ترويج مباني ديني و اخلاقي جامعه بپردازند.

ماه مبارك رمضان همچنين ماه نزول قرآن و بهار كلام الهي است و چه نيكوست كه در اين ماه، پيروان كلام وحي در جهت شكوفايي جان خويش به سوي قرآن بشتابند و آنرا از سرطاقچه‌ها و كتابخانه‌ها برگرفته و با تلاوت و تدبر در معجزه جاودان الهي، مقدمه عمل به قرآن و حضور دستورات اسلامي را در متن زندگي فراهم كنند.

در اين هفته نام خبرنگار كه همواره نگارنده و ناقل اخبار است، به موضوع خبر تبديل شد. امسال 12 سال پس از شهادت خبرنگار شهيد محمد صارمي، باز هم بهانه‌اي بدست آمد تا جامعه به ياد فعالان اين عرصه بيفتد و روزي از 365 روز تقويم سال به نام آنان باشد. هر چند اين روز، روز ميثاق براي نوشتن حق و روز تقديس قلم است و فرصتي براي يادآوري حق نگاري، ولي صرفاً با برگزاري مراسم سطحي از جايگاه خبرنگاران تقدير به عمل مي‌آيد اما تقدير واقعي از اصحاب مطبوعات زماني خواهد بود كه جرايد با تامين و استقرار امنيت رسانه‌اي بتوانند به وظيفه خطير خود در نقد منصفانه و مشفقانه از عملكرد نهادها و سازمانها بويژه مسئولان عمل كنند. متاسفانه امروز آفت‌هايي جدي، حرفه روزنامه نگاري و حيطه خبرنگاري را تهديد مي‌كند كه از جمله آنها عدم تحقق منزلت اجتماعي، نبود استقلال حرفه‌اي و عدم تامين حقوق مادي و معنوي است كه موانع اساسي در راه اطلاع رساني شفاف، صحيح و سالم ايجاد كرده است.

در هفته جاري اظهارات بي پايه و اساس و سخنان بي ربط رئيس دفتر رئيس‌جمهور بار ديگر جنجال برانگيز شد و واكنشهاي بسياري را برانگيخت. مشايي كه نزديكترين فرد به رئيس‌جمهور بشمار مي‌رود و پست‌هاي كليدي بسياري در پوشش رياست دفتر رئيس‌جمهور به او واگذار شده بنحوي كه در 30 سال اخير بي سابقه بوده، متاسفانه مدتهاست در كليه مسائل، از ارضي گرفته تا سماوي و از محسوسات تا معقولات اظهارنظر و مدخليت مي‌نمايد و چنان مسأله ساز شده كه موج اعتراض علما، ائمه جمعه و شخصيتهاي سياسي را برانگيخته است. تاسف بارتر اينكه بجاي آنكه مسئولين بالادستي او را نسبت به حيطه اظهارنظرهايش محدود كرده و اقدامي مناسب درباره او اتخاذ كنند، به حمايت از وي پرداخته و در محافل مختلف در مقابل اعتراضات مردمي، به تاويل و تفسير آن سخنان مي‌پردازند كه حاصلي جز بدتر شد اوضاع ندارد. بنابر اين لازم است يكبار براي هميشه به صاحب چنين سخنان بي ربطي تذكر داده شود كه در حد اطلاعات خود سخن گفته و از فرافكني و موج آفريني در جامعه پرهيز نمايد.

اين هفته در صحنه بين‌المللي نيز تحولات تازه‌اي به وقوع پيوست. در لبنان، افشاگري سيد حسن نصرالله دبيركل حزب الله لبنان عليه رژيم صهيونيستي، ضربه سهمگيني به صهيونيستها وارد ساخت و توطئه جديد تل آويو در بهره برداري از ترور رفيق حريري بر ضد مقاومت اسلامي لبنان را نقش برآب كرد.

سيد حسن نصرالله در آستانه اعلام راي كميته تحقيق ترور حريري با ارائه مدارك متقن و شواهد مستند، دخالت مستقيم سازمان جاسوسي رژيم صهيونيستي در ترور حريري را تشريح كرد. نصرالله با ذكر جزئيات ماجرا، فاش ساخت كه صهيونيستها، پشت ماجراي قتل حريري قرار دارند و قصد آنها ايجاد غائله و بلوا در لبنان با هدف ضربه زدن به مقاومت اسلامي و تخريب وجهه حزب الله لبنان بوده است كه در اين هدف ناكام ماندند. انتشار جزئيات ترور حريري بازتاب گسترده‌اي در لبنان و همچنين محافل سياسي جهان و مطبوعات منطقه داشته است.

كمتيه تحقيق ترور حريري كه تشكيلاتي مشكوك است هر چند وقت يكبار اتهاماتي را در ارتباط با قتل حريري عليه طرف‌هاي ضد صهيونيستي مطرح مي‌سازد. اين كميته پيشتر سوريه را به دخالت در ترور حريري متهم نموده بود و اينك جهت توطئه خود را متوجه حزب الله لبنان كرده و چنانكه محافل مطبوعاتي منطقه اعلام كرده‌اند قصد دارد برخي اعضاي حزب الله را به دست داشتن در قتل حريري معرفي كند. اكنون با افشاگري مهم نصرالله، به نظر مي‌رسد اين بار نيز تير صهيونيستها به سنگ خورده و در توطئه خود شكست خورده‌اند.

ادامه بلاتكليفي براي تعيين دولت جديد عراق و آغاز موج جديد بمب گذاري‌ها در اين كشور، ديگر تحول مهم منطقه در هفته جاري بود. حدود پنج ماه و نيم قبل انتخابات سراسري عراق برگزار شد و از آن زمان تاكنون، گروههاي سياسي عراق نتوانسته‌اند براي تشكيل دولت جديد به توافق و موضع مشترك برسند. در اين مدت گفتگوها و رايزني‌هاي متعددي ميان گروههاي سياسي انجام گرديده و هر بار وعده داده شده است كه بزودي دولت تشكيل مي‌شود ولي اين امر تاكنون محقق نشده است. از شواهد چنين پيداست كه در آينده نزديك نيز امكان شكسته شدن اين بن بست وجود ندارد. در تازه‌ترين تحول، سيد عمار حكيم رئيس گروه "ائتلاف ملي" براي تشكيل دولت پيشنهاد كرد كه هنوز در مورد توفيق اين طرح نمي‌توان به قطعيت رسيد. آنچه مسلم است اين است كه اشغالگران به دنبال مطامع غيرقانوني و اهداف استعماري خود در عراق هستند و اين سياست آنها، سير طبيعي و روال عادي جريان سياسي عراق را تحت تاثير قرار داده و بخش عمده نابساماني سياسي عراق در مرحله كنوني نيز ناشي از مداخلات مستقيم و غيرمستقيم اشغالگران غربي، به خصوص واشنگتن است. هزينه اين طمع ورزي آمريكا و متحدينش در عراق را ملت عراق مي‌پردازند چنانكه در روزهاي اخير نيز دهها عراقي در جريان خشونت‌ها و اقدامات تروريستهايي كه عقبه آنها با استعمارگران مرتبط است، قرباني شدند.

اين هفته در پاكستان سيل ويرانگر، تلفات و خسارات سنگيني بر مردم اين كشور وارد و علاوه بر گرفتن جان حدود 2 هزار نفر، بيش از 4 ميليون نفر را نيز آواره ساخت. بخش‌هايي از شبه قاره هند به دليل شرايط اقليمي و بارش بارانهاي موسمي همواره با آسيب‌هاي طبيعي دست به گريبان بوده‌اند ولي سيل اخير يكي از مصايب و بلاياي بزرگ چند دهه اخير اين كشور محسوب مي‌شود. در مناطقي از ايالت سند كه محروميت و فقر در آنجا شديدتر از ساير نقاط پاكستان است، اكنون با سيل اخير، شرايط بسيار وخيم‌تر شده است. گزارش شده است كه مواد غذايي كافي موجود نيست و جان بازماندگان و آوارگان را بيماري‌هاي واگيردار مورد تهديد جدي قرار داده است. در چنين شرايطي، عاصف زرداري رئيس‌جمهور پاكستان، به جاي اينكه براي رسيدگي به وضع آسيب ديدگان، به مناطق مصيبت زده سفر كند عليرغم انتقادات و اعتراضات داخلي، حاضر نشد سفرش به انگليس را لغو كند و به ديدار "كامرون" در لندن رفت. در اعتراض به اين سفر تظاهراتي در پاكستان برگزار شد. زرداري براي توجيه اقدام غير مسئولانه‌اش مدعي شد براي جمع‌آوري كمك به انگليس رفته است!

اين هفته نيز در افغانستان شماري از نيروهاي خارجي كشته شدند و براي چندمين هفته پياپي روند افزايش تلفات اشغالگران ادامه يافت. افغانستان هم اكنون صحنه شكست‌هاي پي در پي ناتو و آمريكا شده است و پس از گذشت 9 سال از لشكركشي آمريكا و متحدينش به اين كشور، نه تنها هيچ توفيقي براي اشغالگران در افغانستان حاصل نشده است بلكه مردم افغانستان نيز به هيچ يك از وعده‌هايي كه غرب مي‌داد، نرسيده‌اند.شرايط معيشتي و امنيتي براي افغاني‌ها همچنان بحراني است و علاوه بر تحمل فقر و تلفاتي كه در حملات شورشيان متحمل مي‌شوند، هزاران غيرنظامي نيز در تهاجم نيروهاي ناتو قرباني شده‌اند.

آفرينش: نگاه به استاني شدن انتخابات

«نگاه به استاني شدن انتخابات»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد؛با تصويب کليات طرح استاني شدن انتخابات مجلس در کميته ي مشترک مجلس عملا  گام مهمي تا استاني کردن انتخابات مجلس شورا برداشته شد گامي که با وجود طرح آن از سالها قبل و وجود  موافقت ها و مخالفت هايي در داخل و خارج مجلس  اکنون مي رود تا با نگاهي دقيق تر به آن آينده انتخابات استاني يا محدود حوزه اي  را مشخص کند.
 
در واقع طرفداران استاني شدن انتخابات با پيش کشيدن استدلال هايي خواستار انجام آن هستند در اين راستا واقعيت هاي موجود وظايف کاري نمايندگان ونگاه به مقوله ملي تا محلي مورد نظر بيشتر بوده است .موافقان و بسياري از کارشناسان بر اين نظرند که اکثر قريب به اتفاق نمايندگان به جاي مسائل کلان کشور بيشتر به مسائل حوزه هاي انتخابيه خود مي پردازند امابا  استاني شدن انتخابات مجلس، نمايندگان بيشتر به سمت انجام طرح هاي کلان و ملي سوق پيدا خواهند کرد به علاوه نيروهاي خبره و آزموده انتخاب مي شوند، مسايل قومي و صف بندي هاي ناحيه اي کمرنگ شده  به حاشيه مي رود جدا از اين استاني شدن انتخابات در واقع  باعث تقويت نظام حزبي و فعال تر شدن احزاب در کشور مي شود و تمرکز نمايندگان به وظيفه اصلي خود که همانا قانون گذاري و نظارت است متمرکز ميشود.

در اين بين آنان با ياد آوري اصل هشتادو چهارم قانون اساسي (هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي کشوراظهار نظرنمايد) استد لال مي کنند که با استاني شدن  نگاه ها ملي و کشوري خواهد شد تا محلي.در مقابل اين نگاه مخالفان اين طرح نيز با طرح اشکالاتي خواستار حفظ نظام موجود انتخاباتي اند آنان براين نظرند که استاني شدن انتخابات مجلس يعني از بين بردن حلقه ارتباط مردمي نمايندگان و مردم، گذشته از اين مخالفان با ياد آوري عدم وجود احزاب جدي قدرتمند  و پاسخ گو در کشور استد لال مي کنند که زماني مي توانيم از انتخابات استاني سخن بگوييم که احزابي قوي کشور داشته باشيم .علاوه بر اين آنان از  تاثيرات منفي استاني شدن خبر داده و مشکلاتي نظير استاني شدن انتخابات مجلس باعث افزايش درگيري هاي منطقه اي و اصطکاک ميان مردم وناشناخته بودن کانديداهاي شهرستاني در سطح استان ها ياد مي کنند.

آنچه مشخص است بي شک استاني شدن يا باقي ماندن فرمول کنوني در نظام انتخاباتي مجلس هر يک به فراخور خود داراي پيامد ها، مضرات وثمراتي است. در اين بين در واقع بايد با نگاهي دقيق تر به هر نوع تصميم گيري توجه کرد و مواردي همچون نگاه به وظايف نمايندگان در طرح پيشنهادي، توجه به استانهاي چند قومي، آينده احزاب در کشور، عملکرد ضعيف کنوني آنها و ساير چالش ها ومشکلات کنوني نظام انتخاباتي حوزها  بايد مورد توجه باشد.

بطور مثال در صورت برگزاري انتخابات استاني  احتمال مشارکت مردم درحوزه  ها به دليل گسترده تر شدن و کاهش سلايق محلي وقومي کاهش مي يابد لذا بايد راه حلي براي آن در نظر داشت . در اين  راستا  بايد ياد آوري کرد اصولا زماني مي تواند هر گونه تغيير در نظام انتخاباتي مجلس  سرنوشت ساز باشد که گذشته از نگاه ملي وکشوري بدان  با آسيب شناختي دقيق وضع حال تغييرات با الزاماتي نظير تقويت وگسترده کردن نقش احزاب در سراسر کشور  باشد.
 
دنياي اقتصاد: سم مهلكي به نام كينز

«سم مهلكي به نام كينز»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم مهران دبيرسپهري است كه در آن مي‌خوانيد؛مي‌گويند موش‌ها حيوانات باهوشي هستند و اگر يكي از موش‌ها با خوردن مرگ موش معدوم شود، بقيه آنها از خطر آگاه شده و ديگر از آن طعمه استفاده نمي‌كنند.

به همين دليل سازندگان سموم موش‌كش، سم خوشمزه‌اي را ساخته‌اند كه تا 48 ساعت روي موش اثري ندارد و پس از طي اين زمان، موش را تلف مي‌كند و اين باعث مي‌شود كه موش‌ها به كشنده بودن اين سم پي نمي‌برند. نگارنده پس از پي بردن به موضوع فوق بي‌اختيار به ياد مكتب كينز افتاد؛ زيرا آثار ويرانگر آموزه‌هاي كينز انگليسي نيز پس از گذشت سال‌ها خود را نشان مي‌دهد و به همين دليل در تشخيص دلايل آن ايجاد اشتباه مي‌شود. پيروي از مكتب كينز آن‌چنان اعتيادآور است كه رهايي از آن در كوتاه‌مدت شايد غيرممكن باشد.

بحران بزرگ اقتصادي آمريكا درست به دليل افزايش عرضه پول و تزريق آن به بخش مسكن آمريكا اتفاق افتاد؛ به طوري كه براي رهايي از آن نيز مجبور شدند مجددا عرضه پول را افزايش دهند و اين اعتياد در نهايت مي‌تواند به فروپاشي اقتصاد آمريكا منجر شود. كمااينكه آمارها حكايت از آن دارد كه طبقه متوسط آمريكا در حال تحليل بوده و اختلاف طبقاتي در اين كشور رو به فزوني است. (دنياي‌اقتصاد 16/5/1389)

اما جاي تاسف دارد كه برخي از مسوولان اقتصادي كشور ما نيز در پي بحران اخير اقتصادي جهان و تحت تاثير اقدامات آمريكا در مقابله با بحران، به دنبال تشديد اجراي آموزه‌هاي كينز مي‌باشند. مثلا چندي پيش يكي از تصميم‌سازان اقتصادي در مصاحبه با «دنياي‌اقتصاد» و تحت تاثير آموزه‌هاي كينز، خواستار تحريك تقاضا از طريق افزايش هزينه‌هاي دولت شد. (دنياي‌اقتصاد 21/1/89)

خوب است در اينجا به يكي از ميوه‌هاي مكتب كينز در كشورمان؛ يعني تورم اشاره‌اي نماييم. شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در تير ماه امسال با افزايش 4/2 واحدي نسبت به ماه قبل به عدد 8/218 رسيد. اگر مطابق پيش‌بيني مسوولان، نرخ تورم در مرداد ماه 2/0 درصد ديگر كاهش يابد، لازمه آن اين است كه عدد شاخص در ماه مرداد تا عدد 223 افزايش يابد؛ يعني افزايش بيش از 4 واحد براي يك ماه. و اگر تنها 1/0 درصد از نرخ تورم در مرداد ماه كم شود، لازمه آن اين است كه عدد شاخص در مرداد حداقل تا 225 افزايش يابد.

به عبارت ديگر، سرعت افزايش شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران بيشتر از پيش‌بيني قبلي (يعني افزايش بين يك تا دو واحد در ماه) مي‌شود و شيب افزايشي منحني تغييرات نرخ تورم نيز پس از رسيدن به حداقل خود در مرداد يا شهريور ماه، بيشتر از منحني رسم شده بيشينه در سرمقاله دنياي‌اقتصاد مورخ 12/5/1389 خواهد بود.

بر اساس سال پايه 1383، ركورد كاهش نرخ تورم مربوط به ماه‌هاي خرداد و تير 1385 مي‌باشد كه در اين دو ماه، نرخ تورم تا 6/8 درصد كاهش يافت. بنابراين به نظر نمي‌رسد بانك مركزي بتواند اين ركورد را شكسته و كمتر كند. كاهش تورم در سال‌هاي 1384 و 1385 نتيجه تثبيت دستوري قيمت‌ها با حكم مجلس هفتم بود كه البته به دليل عدم آگاهي از ماهيت تورم، محكوم به شكست شد.

اميد است روزي فرا رسد كه مسوولان به اين حقيقت پي ببرند كه رشد اقتصادي تنها توسط كارآفرينان و پيشرفت فن‌آوري به وقوع مي‌پيوندد، نه با چاپ اسكناس و يكي از لوازم ضروري براي كشف و رشد كارآفرينان، مهار كامل تورم است. اگرچه اتخاذ سياست پولي درست توسط بانك مركزي مستلزم اتخاذ سياست مالي درست توسط دولت نيز هست.

جهان صنعت:3 نکته در باب هدفمندي يارانه‌ها

«3 نکته در باب هدفمندي يارانه‌ها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم غزال بابايي است كه در آن مي‌خوانيد؛صادق محصولي، وزير رفاه و تامين اجتماعي اعلام کرده است که زمان اجراي قانون يارانه‌ها ابتدا در کارگروه تصويب و سپس تاريخ دقيق آن به‌منظور پيشگيري از بروز التهاب در جامعه، يک روز قبل از اجرا اعلام خواهد شد، اين اظهار‌نظر‌گره‌کوري بر کلاف سردرگم و پر گره طرح هدفمندي يارانه‌هاست.  

1- آيا قرار نيست طرح هدفمندي يارانه‌ها منجر به بهبود زندگي مردم و ارتقاي سطح رفاه آنان شود. با توجه به اينکه طبق گفته رييس‌جمهور دو ماه قبل از اجراي قانون يارانه‌هاي نقدي به حساب مردم واريز مي‌شود‌، ممکن است که التهاب و تشويش غير قابل کنترلي در جامعه ايجاد شود. مسوولان بارها اعلام کرده‌اند، شيوه اجراي طرح پلکاني و تدريجي و گام به گام است، به اين ترتيب که قيمت يک گروه از کالاها در يک زمان افزايش يافته و قيمت گروه ديگر در زماني ديگر و‌.‌.‌.  تا مردم به تدريج بتوانند با اين وضعيت خو بگيرند. اتخاذ راهکاري چون راهکار سهميه بندي بنزين براي طرح عظيمي چون هدفمندي يارانه‌ها که سراسر زندگي تمامي اقشار جامعه را تحت تاثير قرار مي‌دهد، مي‌تواند قابل دفاع و منطقي باشد.  

2- طرح هدفمندي يارانه‌ها طرح جديدي نيست، به گفته کارشناسان سال‌هاست دولت‌ها و نمايندگان مردم از ترس تبعات اجراي اين طرح، عطايش را به لقايش بخشيده‌اند، حالا که از پس سال‌هاي طولاني قرار است اين جراحي عظيم صورت گيرد، نمي‌توان چشم بسته و بدون ارايه هر‌گونه اطلاعاتي از آنچه در جلسات مي‌گذرد پيش رفت. سهيم کردن کارشناسان  در روند تصميم‌گيري‌ها و ايجاد فضاي رسانه‌اي در اين بخش مي‌تواند بازخوردهاي مردمي در اين حوزه را به دولت منعکس کرده و دولتمردان را در اتخاذ تصميمات مناسب‌تر ياري دهد.  

3- هنوز هيچ‌يک از مقامات دولتي درباره ميزان افزايش قيمت‌ها اظهار نظري نکرده و خبري ارايه ندادند. به اين ابهام‌، ابهامي در مورد زمان اجراي طرح نيز اضافه شد. آيا مي‌توان صرفا با تکيه بر اين مساله که انتظارات تورمي افکار عمومي را از آنچه بايد بدانند محروم کرد.‌ هر‌چند دولت‌ها در ايران طي سال‌هاي گذشته همواره يارانه پرداخت کرده‌اند اما بايد در نظر داشت که مردم در اين سال‌ها همواره يارانه‌هاي سنگين‌تري به دولت پرداخته‌اند. اين يارانه سنگين با دريافت حقوق و دستمزد پايين‌تر از سطح نرمال از سوي مردم صورت مي‌گيرد.

نبود بازار رقابتي و عدم دسترسي به کالاي مرغوب و نبود حق انتخاب براي کالاهاي گوناگون و پايين بودن سطح دستمزدها و‌.‌.‌.  همگي از تبعات پرداخت يارانه از سوي دولت است. اطلاع از اينکه قرار است مردم دستمزد واقعي خود را در قبال کاري که انجام مي‌دهند دريافت کنند و به قيمت واقعي کالا خريداري کنند، نمي‌تواند ناخوشايند باشد.

 مشکل اينجاست که در سايه توجيه و توضيح‌، هيچ جزيياتي درباره طرح هدفمندي يارانه‌ها منتشر نمي‌شود و همين امر مي‌تواند سبب‌ساز دلهره و اضطراب باشد. قرار است چه خبر شود ؟ پاسخ به همين سوال کافي است.    تاريخ : | | نویسنده : pcsharp |
رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
جشن عروسی
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
دوربین مداربسته دیجی همکار
بهترین راه استفاده از خدمات لیزر
میز و صندلی تالاری
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
معرفی دینگ و ذکر تفاوت‌ها
روغن خراطین اصل
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
خرید گیفت کارت
انجام پایان نامه
کیسه پرکن
تأثیر نام تجاری در افزایش رتبه سایت
لیپوماتیک
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول | آموزش کفپوش سه بعدی |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.